Nedves falak utólagos vízszigetelése. Falszárítás.


Vízszigetelés, falszárítás. Nedves, penészes falak utólagos szigetelése, szárítása.
MENÜ

Elektroinjektálás (GEOS - E)

Utólagos vegyi szilárdítás, vízszigetelés, injektálás elektromos árammal


Az idővel leromlott épületszerkezetek, csökkent szilárdságú építőanyagok (tégla, habarcs, vályog, kő, stb.) lehet megnövelni a GEOS rendszerhez kidolgozott elektroinjektálással, melynek során nyomás helyett elektromos áram hatására a szerkezetben, falban egyenletesen és irányítottan tudunk folyadékot bejuttatni.

Elektroinjektáláskor a folyadék mozgatása a pórusos szerkezetekben elektroozmózissal megy végbe.

Az elektroozmótikus hatás azon alapszik, hogy egymással érintkező, elektromos szempontból eltérő anyagokhatárfelületein elektromos potenciálkülönbség keletkezik. Ha egy anyagszemcse (pl.: tégla stb.) folyadékkal érintkezik, akkor a határfelületeken elektromos töltéssűrűsödés alakul ki. Két, egymással ellentétes pólusú, ionhéj képződik. A két anyag közül a nagyobb dielektromos állandójú kap pozitív, a kisebb pedig negatív töltést. A két töltéscsoport egymást közömbösíti, hatásuk kifelé nem érvényesül. Ha a rendszert elektromos erőtérbe helyezzük, akkor a fázisok töltéshordozói mozgásba jönnek az ellentétes előjelű pólusok irányába.

Az anyagrészecskéknek, folyadékoknak ezt az áramlását nevezzük elektroozmotikus áramlásnak, ami vízzel telített építőanyagban (vagy talajban, stb.) a vízmolekuláknak a negatív pólus felé való mozgását jelenti.

Az építőanyagok (és a talaj, stb.) szerkezetét hajszálcsövek nyalábjainak foghatjuk fel, ahol a kapillárisok belseje, a pórusátmérő függvényében, megosztva szabad vízzel és kötött vízzel van kitöltve.
Minél kisebb átmérőjű szemcsékből áll az építőanyag, annál vastagabb a szemcsefelületen kötött vízburok.
Ez az egyik oka annak, hogy ha be is juttatunk hagyományos úton, vagy sajtolással szilárdító, vízzáró anyagokat az építőanyagba, falba, szilárdságnövekedés (vízzáróság) akkor sem következik be, hiszen a kötött vízburok miatt az injektáló anyag adhéziós hatása nem érvényesül, másrészt pedig a feleslegvizét képtelen leadni.

Az adszorpciós (kötött) vízréteget semmiféle nyomással nem lehet eltávolítani!

Az elektroozmotikus módszer (GEOS rendszer) óriási jelentősége éppen az, hogy a kötött vízréteget tudjuk megmozgatni, áramlásba hozni, leszakítani a szemcse felületéről.
A kapilláris falán tapadó kötött víz mozgása pedig (pl. súrlódással) magával ragadja az általa körbezárt szabad vizet is, így a kapillárisokat kitöltő víz áramlásba jön.

Az elektroozmotikus módszer másik nagy előnye , hogy mivel a kötött vízrétegre hat, a hatásfoka annál nagyobb, minél inkább túlsúlyban van a kapillárisok belsejében a kötött víz mennyisége a szabad víz mennyiségéhet képest. Ez pedig éppen azokban a finom szemcséjű szerkezetből álló anyagokban (tégla, vályog, kő, kötött talajok stb.) van így, amelyekben a sajtolással, injektálással egyáltalán nem lehet az injektáló folyadékokat bejuttatni kellő eredménnyel. Az ilyen anyagokból, a fentebb említettek alapján, hagyományos módszerekkel nem lehet a vizet eltávolítani.

Az elektromos áram szerepe a kapilláris szerkezetű anyagokban nem korlátozódik csupán a pórusokat kitöltő víz, vagy más folyadék szállítására.

Az elektromos áram hatása három csoportba sorolható:
a., az anyag pórusvizének elektromos áramlása
b., a szemcsék adszorbciós együttesének megváltoztatása
c., az anyag szerkezetesedése (szilárdulása) a keletkező hidroxidok cementáló hatása következtében

A GEOS rendszerben lehetőség van arra, hogy az építőanyag és az alaptestet, lábazatot körülvevő talaj stabilitási tulajdonságainak javulását lehet tovább fokozni, vízzáróságát lehet növelni.

A GEOS rendszer telepítésével egyidőben vízzáró injektáló anyagot juttatunk a falba. A bejuttatott vízzáró folyadék az elektromos erőtérbe kerülve áramlásba kezd. A fal pórusszerkezetében elfoglalja a kötött és a szabad víz helyét, ezáltal lényegesen nagyobb teret foglal el, mint a hagyományos injektálással bejuttatott injektáló anyag.
A vízzáró folyadék az elektromos áram irányított hatására egyenletesen terül.
Teljesen eltömíti a pórusokat, lezárja a víz útját, összefüggő és egyenletes vízzáró réteget képez az építőanyagban.

Ugyancsak a GEOS rendszer telepítésével egyidőben alumínium-ionokat juttatunk az anód környezetébe. Az Al-ionok behatolnak az anyag szerkezetébe. Az Al-ion koncentráció következtében a kezelt anyag víztároló képessége csökken, keletkező alumíniumhidrát típusú kötőanyagok cementáló hatására a kohézió növekszik, a stabilitási viszonyok jelentősen javulnak. Az Al-ionokkal kezelt építőanyagok vízfelszívási képessége is jelentősen lecsökken.

A GEOS-E eljárás előnye, hogy a vízzáró tér kialakulása és az anyagszilárdítás egyidőben zajlik a szárítási folyamattal, azaz a rendszer kiépítése után az elektromos áram bekapcsolásával a folyamat azonnal beindul és a továbbiakban semmiféle karbantartást, felügyeletet nem igényel.

Az elektroinjektálás bármilyen építőanyagban alkalmazható (tégla, üreges tégla, beton, kő, vályog, vegyes falazat stb.).

 

>>>

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet